MLÝN

DUNICE

Mlynářské desatero

I.

U jednoho mlynáře mlíti budeš

VI.

K panu mlynáři i jeho chase chovej se slušně

II.

Nebudeš hanět jméno mlynáře a jeho mlýna

VII.

Nepokradeš a jen co tvého si vezmeš.

III.

Obilí přivez v den mletí

VIII.

Nenecháš mlýnské stroje jíti na prázdno.

IV.

Cti mlynáře, chasu jeho, abys dobře ve mlýně semlel

IX.

Zachováš ve mlýně ve všem a všude čistotu.

V.

Nevezmeš meliva, dokud nezaplatils.

X.

Nepožádáš od mlynáře více nežli semlels.

Projekt

FVE MLÝN DUNICE

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je omezit spotřebu energie dodávané ze sítě z tradičních zdrojů díky využití energie z obnovitelného zdroje a tím snížit dopad podnikatelské činnosti na životní prostředí v podobě snížení produkce emisí CO2 při výrobě energie.

flag

EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

IČP: 1004313004

VLADIMÍR BURDA

MLÝN DUNICE

IČO: 40925765

MLYNÁŘSTVÍ